ДУРСГАЛТ ГАЗРУУДААР АЯЛАВ.

2007 оны 9-р сар Монголын Зохиолчдын Эвлэлийн урилгаар Монгол улсад айлчилсан БНХАУ, Төвд, Өвөрмонголын зохиолчдын төлөөлөгчид болон Монголын зохиолчдын төлөөлөгчдийн…

dadal2_2
2007 оны 9-р сар Монголын Зохиолчдын Эвлэлийн урилгаар Монгол улсад айлчилсан БНХАУ, Төвд, Өвөрмонголын зохиолчдын төлөөлөгчид болон Монголын зохиолчдын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орж, Хэнтий, Төв аймгийн түүхийн дурсгалт газруудаар аялсан.

Leave a Comment

Your email address will not be published.