ДАРХАН АХАЙ БЭЭС Сонин 2011 оны 4 сар

Darkhan-Akhai-Bees-Sonin-2011-4

2011 оны 4 сар
Хэнтий аймгийн Дархан сумын Соёлын төв, Р.Чойномын Өвийг хамгаалах “ӨД” Сангийн санаачилгаар сар тутмын мэдээллийн “Дархан ахай бэйс” сонины 4 дэх дугаар уншигчдадаа очлоо.
Эрхэм уншигч ТА Монголынхоо аль ч аймагт байсан, дэлхийн аль ч улс оронд байсан ч манай сонин дээр мэдээллээ тавьж, ард түмэнтэйгээ хуваалцаж болно.
Дархан сумын тухай болон дарханчуудад мэдээлэл хүргэхийг хүсвэл та бүхэнтэй хамтран ажиллахад манай сонин байнга нээлттэй байх болно.

Leave a Comment

Your email address will not be published.